بازگشت
جستجو

اتحادیه سراسری شرکت های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

توضیحات

هیئت موسس اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی با اعتقاد برنیاز به ساماندهی شرکت های فعال در زمینه سیستم های حفاظت الکترونیکی و شبکه های ایمنی در سطح کل کشور و سازماندهی شرکت های مزبور در جهت نظام مند کردن بازارهای فعالیت و نیز حمایت از حقوق آنان در اجرای قراراد های منعقده سازمان های دولتی و عمومی تصمیم برای ایجاد یک تشکل منسجم و سراسری در سطح کشور نمودند.

تلاش بی وقفه هیئت مؤسس پس از سه سال درتاریخ 29/4/1389 به ثمر نشست و جمع کثیری از شرکتهای همکار با حضور رسمی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همراه با نظارت نماینده رسمی اتـاق بازرگانی ایران و تصویب اسـاسنامه اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظـت الکتـرونیک، سرانجام اولین گام را برای ایجاد تشکل فوق در راستای نظم دهی و ساماندهی فعالین این حوزه برداشتند و با رأی قاطع درتصویب اساسنامه و انتخاب اعضاء هیئت مدیره به مدت سه سال برای حفظ و حمایت قانونی از اعضای خود اقدام نمودند.

اتحادیه در تاریخ 19/7/1389 تحت شماره 283 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ثبت و آگهی تاسیس در روزنامۀ رسمی کشور به شماره 19129 مورخ 10/8/1389 منتشر شده است.

مشخصات
استان تهران
تلفن 02188215750-2
فکس 02188211833-4
آدرس خیابان ملاصدرا بعد از چهارراه شیخ بهایی، پلاک 209، ساختمان هزاردستان،واحد7
وب سایت www.enscu.ir
ایمیل info@enscu.ir
مدیر عامل آقای مسعود شنتیایی
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner