بازگشت
جستجو

تهیه و حمل و نصب یک دستگاه پل هوایی عابر پیاده -اجرای عملیات بازسازی و مرمت بوستان و...

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
توضیحات
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران جهت
تکمیل سیستم آتش نشانی اقدام مینماید

مشخصات
تاریخ انتشار 1396/01/28
مناقصه گزار شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
تلفن 31921421-074 و 32220552-074 - 32220503-074
فکس نامشخص
سایت gsogpc.nisoc.ir
مهلت دریافت حداکثر ظرف مدت 14 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
مهلت ارسال 1396/02/27 - تا پایان وقت اداری مورخ
تاریخ بازگشایی پاکات نامشخص
برچسب ها
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner