بازگشت
جستجو

شرکت پاناتین پارس

نماینده فروش محصولات DEA و RIB و BENINCA
توضیحات

پـس از حـدود 20 سال فـعالیـت حـرفه ای در صـنعـت سـیـسـتمهای حـفاظـتی وامـنیتیو به خصـوص در زمینــه تخصـصی دربهـا و راهبنـدهای اتومـاتـیک و وجـود مـراودات نـزدیک بازرگـانی وفنـی بابـزرگتـرین وخـوشـنام تـرین شرکـتـهای تـولـید کنـنـده اروپایی و ارتـبـاط تـجـاری قـوی با شـرکتـهـای معـتبــر آسـیایی و شرکـتـهای مسـتــقر در خـاورمیــانه و از طـرف دیـگر، حـضـور جـدی و مسـتـمر در بــازار ایـران و ارائــه خـدمـات تخصـصـی در زمــینــه تـامـین کـالا، مـشـاوره طـراحـی ، راه انـدازی و خـدمات پــس از فـروش و همـیـنـطور آشـنا بــودن با خصـوصـیات و نیـازهـای بـازار ایـران برآن شـدیم تا در این مرحـله رونــدی را ایجـاد کـنیم که فـعالان در زمـینه دربهای اتوماتیک به آسـانی به کلـیه خـدمـات و اطـلاعـات مــورد نـیــاز از قـبــیـل خـدمـات مـشـاوره ، طـراحـی و اطـلاعـات فـنـی و مـهنـدسی دسـترسی داشـته و بـه ســهولـت از خـدمـات تامین کالا و دریافت پشتیبانی و خدمات پـس از فـروش در سطح استاندارد و با قیمتی مناسب برخوردار شوند. تعدادی از کمپانی هایی که مدیریت این شرکت در سالهای متمادی و در سطوح مختلف با آنها ارتباط تجاری برقرار کرده و در طی زمان این ارتباط را استحکام بخشیده و سطح آنهارا ارتقا، داده است , عبارتند از :

BFT , DITEC , COEL , ALUIT , RIB , BALLAN , CORSARO ELISCO , GFA

CAME , BENINCA , GOXU , ROLLC , CAMPISA , COMMUNELLO , DEA

نماینده فروش محصولات :

مشخصات
استان تهران
تلفن 02188804646
فکس 02188804646
آدرس خیابان استاد نجات الهی جنوبی، کوچه ایلورچی، پلاک 1، واحد 6 ایران
وب سایت www.panatin.com
ایمیل info@panatin.com
مدیر عامل آقای مهندس حسن روشن روان
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner