بازگشت
جستجو
بازگشت به لیست اخبار

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایپاس - مهر ماه 1394 (IPAS 2015)

شنبه, 7 شهریور 1394

چگونه به نمایشگاه بیاییم؟

آدرس: خیابان شهید بهشتی(عباس آباد)، مصلی امام خمینی(ره)

1- مسیرهای دسترسی از طریق اتوبوس و مترو:

الف) مسیرهای منتهی به نمایشگاه برای مراجعین از ترمینال شرق

استفاده ازخط یک(BRT) درمسیر تهرانپارس به میدان آزادی، استفاده از خط یک مترو در ایستگاه دروازه دولت و استفاده ازمترو به سمت تجریش، پیاده شدن درایستگاه شهید بهشتی

ب) مسیرهای منتهی به نمایشگاه برای مراجعین از ترمینال جنوب

استفاده ازخط یک متروبه سمت تجریش، پیاده شدن درایستگاه شهید بهشتی

ج)مسیرهای منتهی به نمایشگاه برای مراجعین از ترمینال غرب

1. استفاده ازخط یک(BRT) درمسیرمیدان آزادی به تهرانپارس تا ایستگاه دروازه دولت، ادامه مسیربا استفاده ازخط یک مترو دروازه دولت به سمت تجریش، پیاده شدن درایستگاه شهید بهشتی

2. استفاده ازخط 4 مترو (ارم سبز) به سمت کلاهدوز تا ایستگاه دروازه دولت، ادامه مسیربا استفاده ازخط یک مترو دروازه دولت به سمت تجریش، پیاده شدن درایستگاه شهید بهشتی

د) مسیرهای منتهی به نمایشگاه برای مراجعین ازفرودگاه مهرآباد

1. استفاده ازتاکسی سرویس های مستقردرفرودگاه

2. استفاده از تاکسی های خطی مستقر در فرودگاه تا میدان آزادی، استفاده ازخط 4 مترو به سمت کلاهدوز تا ایستگاه دروازه دولت، ادامه مسیر با استفاده ازخط یک مترو دروازه دولت به سمت تجریش، پیاده شدن درایستگاه شهید بهشتی

3. استفاده از تاکسی های خطی مستقر درفرودگاه تا میدان آزادی، استفاده ازخط یک(BRT) درمسیرمیدان آزادی به تهرانپارس تا ایستگاه ولی عصر(عج)، ادامه مسیربا استفاده ازخط 3 مترو به سمت شهید بهشتی، پیاده شدن درایستگاه شهید بهشتی

ه) مسیرهای منتهی به نمایشگاه برای مراجعین از راه آهن

استفاده از خط اتوبوس رانی(BRT) در مسیر راه آهن به تجریش تا ایستگاه ولی عصر(عج)، ادامه مسیربا استفاده ازخط 3 متربه سمت شهید بهشتی، پیاده شدن درایستگاه شهید بهشتی

و) مسیرهای منتهی به نمایشگاه برای بازدیدهای گروهی شهرستانی

پارک اتوبوس درپارکینگ مرقد مطهرحضرت امام(ره)، استفاده از خط یک مترو به سمت تجریش، پیاده شدن درایستگاه شهید بهشتی

2- با خودرو شخصی:

دسترسی از اتوبان رسالت، خیابان قنبر زاده، درب شماره 15

نظرات
نظر بدهید بستن فرم ثبت نظر
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner