بازگشت
جستجو

7شاخص برای انتخاب یک لنز

برای انتخاب یک لنز مناسب باید بدانیم لنز مورد نظر باید چه فاصله کانونی داشته باشد و در این صورت عمق میدانی دید بدست می آید .

توضیحات

1. Lens Lenghth / Fov Width

 

برای انتخاب یک لنز مناسب باید بدانیم لنز مورد نظر باید چه فاصله کانونی داشته باشد و در این صورت عمق میدانی دید بدست می آید . هر چه فاصله کانونی کمتر باشد عمق میدان بیشتر است و همچنین تصویر عریض تری خواهیم داشت . در بیشتر پروژه ها احتیاج به یک لنز Wide داریم ولی بعضا پروژه هایی وجود دارند که از لنز با فاصله کانونی بیشتر و عمق میدان کمتر استقاده می شود ، در این صورت تصاویردر فاصله دورتر نیز قابل دیدن هستند.

 

 

2. Varifocal or Fixed Focal

 

فاصله کانونی یک لنز می تواند ثابت یا متغیر باشد ، به عنوان مثال لنزهای ثابت دارای فاصله کانونی مثلا 3.6mm است ، ولی لنزهای متغیر دارای فاصله کانونی مثلا 3mm- 10mm است ک می تواند بین این دو عدد متغیر باشد. معمولا لنزهای ثابت ارزان تر می باشند و برای دوربینهای با قیمت پایین تر استفاده می شوند. در صورتی که از یک لنز متغیر استفاده کنید به میدان دیدهای متغیری دسترسی دارید.

      لنز 24 mm

     لنز 35 mm

     لنز 50 mm

     لنز 100 mm

    لنز 400 mm

    لنز 800 mm

 

3. F-Stop

 

F-Stop  یکی از مهمترین شاخص های انتحاب لنز می باشد. هر چه قدر عدد F-Stop کمتر باشد لنز عملکرد بهتری در شرایط نوری کم دارد. به عنوان مثال لنز با F/1.4عملکرد بهتری نسبت به لنز با F/2.9 در شرایط نوری کم دارد.این شاخص یکی از آیتم های تایین کننده در قیمت لنز است.

 

4. Iris Control Type

 

چند نوع iris وجود دارد. iris  همان کاری را انجام می دهد که قرنیه برای چشم انسان انجام می دهد و وظیفه آن کنترل نور ورودی به دوربین است. معمولا از 4 نوع iris استفاده می شود.

       manual iris

       Fixed iris

       Auto iris

       p ( precise) iris

در بیشتر لنزها از دو نوع Auto و p استفاده می شود.

 

5. Shutter Speed

shutter speed قسمتی از یک لنز نیست ولی با آن مرتبط است . بیشتر دوربینها از هر دوی sutter irisو iris برای تنظیم نور ورودی استفاده می کنند.  shutter تعیین می کند چه مقدار سنسور دوربین در معرض نور قرار گیرد و این کسری از ثانبه می باشد.

 

6. Color vs D/N Lenses

 

7. Lens 'Resolution

 

اگرچه دوربین براساس رزلوشن بازاریابی می شوند ( مانند 1MP،2MP ....) ولی در مورد لنزها این چنین نیست . در لتز پیکسل وجود ندارد . پیکسل قسمتی از سنسور است نه لنز. البته بعضی از تولید کنندگان لنز اعلام میکند لنز تولیدی آنها 1.3 MP یا Full HD می باشد. البته لازم به ذکر است یک شاخص مهم lp/mm  ( مخفف  line pairs/millimeter ) وجود دارد که به ندرت تولید کنندگان لنز به آن اشاره می کنند.

 


 

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner