بازگشت
جستجو
تصویر برای دسته بندی Axis P14

Axis P14

فیلتربر اساس ویژگی ها

دوربین مدار بسته اکسیز P1405-E

دوربین مدار بسته بولت بارزولوشن2مگاپیکسل بالنز2.8mm-10

دوربین مدار بسته اکسیز P1405-LE

دوربین مدار بسته بولت بارزولوشن2مگاپیکسل بالنز2.8mm-10

دوربین مدار بسته اکسیز P1425-E

دوربین مدار بسته بولت بارزولوشن2مگاپیکسل بالنز3mm-10.5

دوربین مدار بسته اکسیز P1425-LE

دوربین مدار بسته بولت بارزولوشن2مگاپیکسل بالنز3mm-10.5

دوربین مدار بسته اکسیز P1427-E

دوربین مدار بسته بولت بارزولوشن5مگاپیکسل بالنز2.8mm-9.8

دوربین مدار بسته اکسیز P1427-LE

دوربین مدار بسته بولت بارزولوشن5مگاپیکسل بالنز2.8mm-9.8

دوربین مدار بسته اکسیز P1428-E

دوربین مدار بسته بولت بارزولوشن8.3مگاپیکسل بالنز3.3mm-9.8
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner