بازگشت
جستجو
تصویر برای دسته بندی Axis P32

Axis P32

فیلتربر اساس ویژگی ها

دوربین مدار بسته اکسیز P3214-V

دوربین مدار بسته دام1مگاپیکسل با لنزمتغیر 2.8mm-10

دوربین مدار بسته اکسیز P3214-VE

دوربین مدار بسته دام1مگاپیکسل با لنزمتغیر 2.8mm-10

دوربین مدار بسته اکسیز P3215-V

دوربین مدار بسته دام2مگاپیکسل با لنزمتغیر 3-10mm

دوربین مدار بسته اکسیز P3215-VE

دوربین مدار بسته دام2مگاپیکسل با لنزمتغیر 3-10mm

دوربین مدار بسته اکسیز P3224-LV

دوربین مدار بسته دام1مگاپیکسل با لنزمتغیر 3mm-10.5

دوربین مدار بسته اکسیز P3224-LVE

دوربین مدار بسته دام1مگاپیکسل با لنزمتغیر 3mm-10.5

دوربین مدار بسته اکسیز P3225-LV

دوربین مدار بسته دام2مگاپیکسل با لنزمتغیر 3-10.5mm

دوربین مدار بسته اکسیز P3225-LVE

دوربین مدار بسته دام2مگاپیکسل با لنزمتغیر 3-10.5mm
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner