بازگشت
جستجو
تصویر برای دسته بندی Digital Video Recorder - DVR

Digital Video Recorder - DVR

8216RE

16 CH Video Input

9216RE

16ch 960H + 400fps + Video: H.264

9416RE

12ch 960H + 4ch SDI + 100fps(Full HD) + 300fps (960H)

DVR 7108T

8ch D1 + 2ch Audio

DVR 7116H

4ch 960H + 12ch CIF

DVR 7208XH

8ch 960H

DVR 7216XH

16h Full 960H Rack Mount Digital Video Recorder (2pcs H.D.D Support)

DVR 7432XH

32ch Full 960H Rack Mount Digital Video Recorder (2pcs H.D.D Support)
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner