بازگشت
جستجو
تصویر برای دسته بندی Hikvision Network Cameras

Hikvision Network Cameras

زیر شاخه را انتخاب نمایید

کاتالوگ محصولات :
DS-2CD2042WD-I

DS-2CD2012-I

DS-2CD2032-I

DS-2CD2032F-I-W

DS-2CD2012F-I-W

DS-2CD2022WD-I

DS-2CD2132F-I-W-S- DS-2CD2122F-I-W-S DS-2CD2112F-I-W-S
DS-2CD2142FWD-I-W-S DS-2CD2122FWD-I-W-S

DS-2CD2542FWD-I-W-S DS-2CD2532F-I-W-S DS-2CD2512F-I-W-S
DS-2CD2E20F/ -W DS-2CD2E10F /-W DS-2CD2522FWD-I-W-S

DS-2CD2322WD-I DS-2CD2332-I DS-2CD2312-I DS-2CD2232-I5 DS-2CD2212-I5
DS-2CD2342WD-I DS-2CD2T12-I3/I5/I8 DS-2CD2T32-I3/I5/I8 DS-2CD2T22WD-I3/I5/I8 DS-2CD2T42WD-I3/I5/I8

DS-2CD2612F-I-S DS-2CD2632F-I-S DS-2CD2712F-I-S DS-2CD2732F-I-S
DS-2CD2622FWD-I-Z-S DS-2CD2642FWD-I-Z-S DS-2CD2722FWD-I-Z-S DS-2CD2742FWD-I-Z-S

DS-2CD2432F-I-W DS-2CD2412F-I-W

DS-2CD2F12F-IZ-W-S DS-2CD2Q10FD-I-W DS-2CD2F22FWD-I-W-S DS-2CD2F42FWD-I-W-S

DS-2CD2942F-I-W-S

DS-2CD4024F-A-P-W DS-2CD4012F-A-P-W DS-2CD4012FWD-A-P-W
DS-2CD4035FWD-A DS-2CD4032FWD-A-P-W

DS-2CD4124F-I-Z DS-2CD4112FWD-I-Z DS-2CD4112F-I-Z

DS-2CD4135FWD-IZ DS-2CD4132FWD-IZDS-2CD4224F-I-Z-H-S DS-2CD4212F-IZ-H-S DS-2CD4212FWD-IZ-H-S
DS-2CD4A35FWD-IZ-H-S DS-2CD4635FWD-IZ-H-S DS-2CD4232FWD-I-ZH--S

DS-2CD4324F-I/Z/H/S DS-2CD4332FWD-I/Z/H/S DS-2CD4312F-I/Z/H/S DS-2CD4312FWD-I/Z/H/S
DS-2CD4324F-PTZ/S DS-2CD4312FWD-PTZ/S DS-2CD4312F-PTZ/S DS-2CD4535FWD-IZ/H

DS-2CD4332FWD-PTZ/S

DS-2CD4126FWD-IZ DS-2CD4026FWD-A/P DS-2CD4A26FWD-IZ/H/S

DS-2CD4626FWD-IZ/H/S DS-2CD4526FWD-IZ/H

DS-2CD4125FWD-IZ DS-2CD4025FWD-A/P DS-2CD4A25FWD-IZ/H/S

DS-2CD4625FWD-IZ/H/S DS-2CD4525FWD-IZ/H

DS-2CD4165F-IZ DS-2CD4065F-A/P DS-2CD4A65F-IZ/H/S

DS-2CD4665F-IZ/H/S DS-2CD4565F-IZ/H

DS-2CD4085F-A/P DS-2CD40C5F DS-2CD4A85F-IZ/H/S
DS-2CD4685F-IZ/H/S DS-2CD4585F-I/Z/H DS-2CD4185F-I/Z

DS-2CD6026FHWD-A

DS-2CD63C2F-I/V/S DS-2CD6362F-I/V/S DS-2CD6332FWD-I/V/S

DS-2CD6412FWD

iDS-2CD6124FWD-I/Z/C iDS-2CD6124FWD-I/Z/B iDS-2CD6024FWD/F iDS-2CD6024FWD/B

iDS-2CD6412FWD/C iDS-2CD6124FWD-IZ/F iDS-2CD6124FWD-IZ/F

DS-2CD6510D-I/O DS-2CD6520D-I/O DS-2CD6510-I/O

DS-2CD6520DT-I/O DS-2CD6510DT-I/O

DS-2TD4035D-25/50 DS-2TD2235D-25/50

اخبار شرکت هایک ویژن :

1. شرکت هایک ویژن دوربین های جدید 4K را با فرمت فشره سازی +H.264 معرفی نمود.

2. راه حل های جدید و ساده شرکت هایک ویژن بر اساس دوربین های IP

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner