بازگشت
جستجو

موارد با برچسب 'NVR 16ch'

رکوردر اکتی ACTi ENR-2000

رکوردر تحت شبکه مارک اکتی 16 کانال

رکوردر پاناسونیک WJ-NV200

رکوردر تحت شبکه پاناسونیک 16 کانال

رکوردر تایندی TC-2800AN-R16-S4

رکوردر تحت شبکه 16 کانال

رکوردر سامسونگ مدل SRN-1670D

رکوردر تحت شبکه سامسونگ 16 کانال

رکوردر لیبه مدل LN-1080P-16TI

رکوردر دیجیتال 16 کانال مارک لییه - ONVIF

رکوردر هایکویژن DS-7116NI-SN

دستتگاه رکوردر 16 کاناله 720P

رکوردر هایکویژن DS-7116NI-SN/P

دستتگاه رکوردر 16 کاناله 720P

رکوردر هایکویژن DS-7616NI-E1

دستتگاه رکوردر 6 کاناله 1080P

رکوردر هایکویژن DS-7616NI-E2

دستتگاه رکوردر 6 کاناله 1080P

رکوردر هایکویژن DS-7616NI-E2/8P

دستتگاه رکوردر 6 کاناله 1080P

رکوردر هایکویژن DS-7616NI-SP

دستتگاه رکوردر 8 کانال 1080P

رکوردر هایکویژن DS-7616NI-ST

دستتگاه رکوردر 8 کانال 1080P
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner