بازگشت
جستجو

موارد با برچسب 'اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان یزد'

مناقصه نصب، بهره برداری و پشتیبانی سیستم دوربین مداربسته

اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان یزد
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner