بازگشت
جستجو

موارد با برچسب 'NVR 4ch'

رکوردر اکتی ACTi ENR-1000

رکوردر تحت شبکه مارک اکتی 4 کانال

رکوردر سامسونگ SRN-472S

رکوردر تحت شبکه 4 کانال دارای 4 پورت سوییچ PoE

رکوردر لیبه مدل LN-1080P-4TI

رکوردر دیجیتال 4 کانال مارک لییه - ONVIF

رکوردر لیبه مدل LN-1080P-4TI-PoE

رکوردر دیجیتال 4 کانال مارک لییه - دارای 4 پورت سوییچ PoE و ONVIF

رکوردر هایکویژن DS-7104NI-SL/W

دستگاه رکوردرIP چهار کاناله 720P

رکوردر هایکویژن DS-7104NI-SN

دستگاه رکوردرIP چهار کاناله 720P

رکوردر هایکویژن DS-7104NI-SN/P

دستگاه رکوردرIP چهار کاناله 720P

رکوردر هایکویژن DS-7604NI-E1

دستگاه رکوردرIP چهار کاناله 1080P

رکوردر هایکویژن DS-7604NI-E1/4P

دستگاه رکوردرIP چهار کاناله 1080P

رکوردر هایکویژن DS-7604NI-V

دستگاه رکوردرIP چهار کاناله 720P

رکوردر هایکویژن DS-7604NI-VP

دستگاه رکوردرIP چهار کاناله 720P
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner