بازگشت
جستجو

موارد با برچسب 'سوییج'

سوییچ سیسکو Catalyst 2960-24PC-L

سوییج ، مارک سیسکو ، 24پورت10/100PoE

سوییچ سیسکو Catalyst 2960-24TC-L

سوییج ، مارک سیسکو ، 24 پورت، 10/100

سوییچ سیسکو Catalyst 2960-48TC-L

سوییج ، مارک سیسکو ، 48 پورت، 10/100

سوییچ سیسکو Catalyst 2960S-24PS-L

سوییج ، مارک سیسکو ، 24پورت 10/100/100PoE

سوییچ سیسکو Catalyst 2960S-24TS-S

سوییج ، مارک سیسکو ، 24پورت 10/100/1000

سوییچ سیسکو Catalyst 3750G-12S-S

سوییج ، مارک سیسکو ، 12پورتSFP 10/100/1000

سوییچ سیسکو WS-C3750G-24T-S-S

سوییج ، مارک سیسکو ، 24پورت 10/100/1000

سوییچ سیسکو WS-C3750X-24S-S

سوییج ، مارک سیسکو ، 24پورتSFP،گیکابایت

سوییچ سیسکوCatalyst 2960G-24TCL

سوییج ، مارک سیسکو ، 24پورت 10/100/1000

سوییچ شبکه 24پورت داسان مدل V2824G-PoE

سوییج شبکه PoE، مارک Dasan داسان، 24 پورت 10/100/1000 Managable دارای دو پورت Uplink

سوییچ شبکه 254 PFN

سوییچ 5 پورت مارک PFN 10/100

سوییچ شبکه 584I PFN

سوییچ 8 پورت مارک PFN 10/100
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner