بازگشت
جستجو

موارد با برچسب 'NVR 8ch'

رکوردر تایندی TC-2800AN-R8-S2

رکوردر تحت شبکه 8 کانال

رکوردر لیبه مدل LN-1080P-8TI

رکوردر دیجیتال 8 کانال مارک لییه - ONVIF

رکوردر لیبه مدل LN-1080P-8TI-8PoE

رکوردر دیجیتال 8 کانال مارک لییه - دارای 8 پورت سوییچ PoE و ONVIF

رکوردر هایکویژن DS-7108NI-SN

دستگاه رکوردرIP هشت کاناله کاناله 720P

رکوردر هایکویژن DS-7108NI-SN/P

دستگاه رکوردرIP هشت کاناله کاناله 720P

رکوردر هایکویژن DS-7608NI-E1

دستگاه رکوردر6 کانال 1080P IP

رکوردر هایکویژن DS-7608NI-E2

دستگاه رکوردر6 کانال 1080P IP

رکوردر هایکویژن DS-7608NI-E2/8P

دستگاه رکوردر6 کانال 1080P IP

رکوردر هایکویژن DS-7608NI-V

دستگاه رکوردر4 کانال 720P IP

رکوردر هایکویژن DS-7608NI-VP

دستگاه رکوردر4 کانال 720P IP
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner