بازگشت
جستجو

موارد با برچسب 'Hikvision IP Camera'

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CD2014WD-I

دوربین مدار بسته بولت وندال هایکویژن 1.3 مگاپیکسل با لنز فیکس 4 mm و WDR 100dB

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CD2020-I

دوربین مدار بسته بولت هایکویژن 2 مگاپیکسل با لنز فیکس 4mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CD2032-I

دوربین مدار بسته بولت هایکویژن 3 مگاپیکسل با لنز فیکس 4mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CD2114WD-I

دوربین مدار بسته دام وندال هایکویژن 1.3 مگاپیکسل با لنز فیکس 2.8 mm و WDR 100dB

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CD2120F-IS

دوربین مدار بسته دام وندال هایکویژن 2 مگاپیکسل با لنز فیکس 2.8 mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CD2132F-IS

دوربین مدار بسته دام هایکویژن 3 مگاپیکسل با لنز فیکس 2.8 mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CD2232-I5

دوربین مدار بسته بولت هایکویژن 3 مگاپیکسل با لنز فیکس 6mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CD2332-I

دوربین مدار بسته دام هایکویژن 3 مگاپیکسل با لنز فیکس 2.8 mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CD2420FD-I

دوربین مدار بسته کیوب هایکویژن 2 مگاپیکسل با لنز فیکس 2.8mm به همراه میکروفون و اسپیکر

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CD2420FD-IW

دوربین مدار بسته کیوب هایکویژن 2 مگاپیکسل با لنز فیکس 2.8mm به همراه میکروفون و اسپیکرو Wi-Fi

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CD2432F-I

دوربین مدار بسته کیوب هایکویژن 3 مگاپیکسل با لنز فیکس 2.8mm به همراه میکروفون و اسپیکر

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CD2432F-IW

دوربین مدار بسته کیوب هایکویژن 3 مگاپیکسل با لنز فیکس 2.8 mm به همراه میکروفون و اسپیکرو Wi-Fi
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner