بازگشت
جستجو

موارد با برچسب 'دوربین توربو'

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE16C2T-IT1

دوربین مدار بسته بولت هایکویژن 1 مگاپیکسل با لنز فیکس 2.8 و 3.6mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE16C2T-IT3

دوربین مدار بسته بولت هایکویژن 1 مگاپیکسل با لنز فیکس 3.6 و 6mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE16C2T-IT5

دوربین مدار بسته بولت هایکویژن 1 مگاپیکسل با لنز فیکس 6mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE16C5T-IT1

دوربین مدار بسته بولت هایکویژن 1.3 مگاپیکسل با لنز فیکس 2.8 mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE16C5T-IT3

دوربین مدار بسته بولت هایکویژن 1.3 مگاپیکسل با لنز فیکس 3.6mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE16C5T-IT5

دوربین مدار بسته بولت هایکویژن 1.3 مگاپیکسل با لنز فیکس 6mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE16C5T-VFIR3

دوربین مدار بسته بولت هایکویژن 1.3 مگاپیکسل با لنز متغیر 2.8-12mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE16D5T-IR

دوربین مدار بسته بولت هایکویژن 2 مگاپیکسل با لنز فیکس 3.6 mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE16D5T-IT1

دوربین مدار بسته بولت هایکویژن 2 مگاپیکسل با لنز فیکس 2.8 mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE16D5T-IT3

دوربین مدار بسته بولت هایکویژن 2 مگاپیکسل با لنز فیکس 3.6 mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE16D5T-IT5

دوربین مدار بسته بولت هایکویژن 2 مگاپیکسل با لنز فیکس 6 mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE16D5T-VFIT3

دوربین مدار بسته بولت هایکویژن 2 مگاپیکسل با لنز متغیر 2.8-12mm
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner