بازگشت
جستجو

موارد با برچسب 'دوربین مدار بسته هایک ویژن'

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE15A2P(N)-IR

دوربین مدار بسته700TVL به همراه لنز ثابت2.8

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE15A2P(N)-VFIR3

دوربین مدار بسته 700TVLهمراه لنزمتغیر2.8mm-12mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE15C2P(N)-VFIR3

دوربین مدار بسته 720TVLبه همراه لنز فیکس2.8mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE15C2PN-IR

دوربین مدار بسته بولت آنالوگ HiK Vision

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE16A2P(N)-IT1

دوربین مدار بسته بولت آنالوگ HiK Vision

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE16A2P(N)-IT3

دوربین مدار بسته700TVL به همراه لنز 3.6mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE16A2P(N)-IT5

دوربین مدار بسته 700TVLهمراه لنزثابت 6mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE16C2P(N)-IT1

دوربین مدار بسته720TVL به همراه لنز ثابت 2.8

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE55A2P(N)-IRM

دوربین مدار بسته 700TVL به همرا لنز ثابت 2.8

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE55A2P(N)-VFIR3

دوربین مدار بسته700TVLبه همرا لنز متغیر12 ~ 2.8mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE55C2P(N)-IRP

دوربین مدار بسته 720TVL به همراه لنز فیکس 3.6

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE55C2P(N)-VFIR3

دوربین مدار بسته720TVLبه همراه لنزمتغیر2.8 ~ 12mm
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner