بازگشت
جستجو

موارد با برچسب 'دوربین دام HIKEVISION'

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CD2114WD-I

دوربین مدار بسته دام وندال هایکویژن 1.3 مگاپیکسل با لنز فیکس 2.8 mm و WDR 100dB

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CD2D14WD

دوربین مدار بسته پینهول هایکویژن 1.3 مگاپیکسل با لنز فیکس 3.6 mm و WDR 100dB

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE55A2P(N)-IRM

دوربین مدار بسته 700TVL به همرا لنز ثابت 2.8

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE55A2P(N)-VFIR3

دوربین مدار بسته700TVLبه همرا لنز متغیر12 ~ 2.8mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE55C2P(N)-IRP

دوربین مدار بسته 720TVL به همراه لنز فیکس 3.6

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE55C2P(N)-VFIR3

دوربین مدار بسته720TVLبه همراه لنزمتغیر2.8 ~ 12mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE56A2P(N)-IT1

دوربین مدار بسته700TVL به همراه لنز ثابت 2.8

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE56A2P(N)-IT3

دوربین مدار بسته700TVL به همراه لنز ثابت 2.8 و 3.6

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE56C2P(N)-IT3

دوربین مدار بسته720TVL به همراه لنزثابت 3.6

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CS54A1P(N)-IRS

دوربین مدار بسته700TVLبه همرا لنز فیکس2.8mm

دوربین مدار بسته هایکویژنDS-2CE55A2P(N)-IRP

دوربین مدار بسته700TVL به همراه لنز لنز ثابت 2.8

دوربین مدار بسته هایکویژنDS-2CE55C2P(N)-IRM

دوربین مدار بسته720TVL به همراه لنزثابت 2.8
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner