بازگشت
جستجو

موارد با برچسب 'Bullet Analogue camera HIKVISION'

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE15A2P(N)-IR

دوربین مدار بسته700TVL به همراه لنز ثابت2.8

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE15A2P(N)-VFIR3

دوربین مدار بسته 700TVLهمراه لنزمتغیر2.8mm-12mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE15C2P(N)-VFIR3

دوربین مدار بسته 720TVLبه همراه لنز فیکس2.8mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE15C2PN-IR

دوربین مدار بسته بولت آنالوگ HiK Vision

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE16A2P(N)-IT1

دوربین مدار بسته بولت آنالوگ HiK Vision

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE16A2P(N)-IT3

دوربین مدار بسته700TVL به همراه لنز 3.6mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE16A2P(N)-IT5

دوربین مدار بسته 700TVLهمراه لنزثابت 6mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE16C2P(N)-IT1

دوربین مدار بسته720TVL به همراه لنز ثابت 2.8

دوربین مدار بسته هایکویژنDS-2CE16C2P(N)-IT3

دوربین مدار بسته720TVL به همراه لنزثابت 3.6و 2.8
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner