بازگشت
جستجو

موارد با برچسب 'دوربین دام وندال HIKVISION'

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE55C2P(N)-VFIR3

دوربین مدار بسته720TVLبه همراه لنزمتغیر2.8 ~ 12mm

دوربین مدار بسته هایکویژن DS-2CE56C2P(N)-IT3

دوربین مدار بسته720TVL به همراه لنزثابت 3.6

دوربین مدار بسته هایکویژنDS-2CE55C2P(N)-IRM

دوربین مدار بسته720TVL به همراه لنزثابت 2.8

دوربین مدار بسته هایکویژنDS-2CE56C2P(N)-IT1

دوربین مدار بسته720TVL به همراه لنز ثابت 2.8
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner