بازگشت
جستجو

موارد با برچسب 'DVR 8ch Hikvision'

رکوردر هایکویژن DS-7108HWI-SH

رکوردر 8 کانال با رزولوشن WD1

رکوردر هایکویژن DS-7108HWI-SL

رکوردر 8 کانال با رزولوشن WD1

رکوردر هایکویژن DS-7208HFI-SH

رکوردر8 کانال با رزولوشن 4cif 25fps

رکوردر هایکویژن DS-7208HVI-SV-A

رکوردر 8 کانال با رزولوشنWD1 fpr15

رکوردر هایکویژن DS-7208HWI-SH

رکوردر8 کانال با رزولوشن WD1 25fps
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner