بازگشت
جستجو

موارد با برچسب 'DVR Hikvsion'

رکوردر هایکویژن DS-7208HFI-SH

رکوردر8 کانال با رزولوشن 4cif 25fps

رکوردر هایکویژن DS-7208HWI-SH

رکوردر8 کانال با رزولوشن WD1 25fps

رکوردر هایکویژن DS-7216HFI-SH

رکوردر16 کانال با رزولوشن 4cif 25fps

رکوردر هایکویژن DS-7216HWI-SH

رکوردر16 کانال با رزولوشن WD1 25fps

رکوردر هایکویژن DS-7316HWI-SH

رکوردر16 کانال با رزولوشن WD1 25fps

رکوردر هایکویژن DS-7324HWI-SH

رکوردر24 کانال با رزولوشن WD1 25fps

رکوردر هایکویژن DS-7332HWI-SH

رکوردر32 کانال با رزولوشن WD1 25fps
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner