بازگشت
جستجو

موارد با برچسب 'ACTI Cube Camera'

دوربین مدار بسته ACTI D11

دوربین مدار بسته کیوب 1 مگاپیکسل با لنز 3.6

دوربین مدار بسته ACTI D12

دوربین مدار بسته کیوب 3 مگاپیکسل با لنز 3.6

دوربین مدار بسته ACTI E11

دوربین مدار بسته کیوب 1 مگاپیکسل با لنز 4.2

دوربین مدار بسته ACTI E12

دوربین مدار بسته کیوب 3 مگاپیکسل با لنز 3.6

دوربین مدار بسته ACTI E13

دوربین مدار بسته کیوب 5 مگاپیکسل با لنز 2.8

دوربین مدار بسته ACTI E14

دوربین مدار بسته کیوب 10 مگاپیکسل با لنز 3.6
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner