بازگشت
جستجو

موارد با برچسب 'Dome 1 Mega Pixel Acti'

دوربین مدار بسته ACTI D54

دوربین مدار بسته دام1مگاپیکسل به همراه لنز3.6mm

دوربین مدار بسته ACTI D64

دوربین مدار بسته دام وندال1مگاپیکسل به همراه لنز12-2.8mm

دوربین مدار بسته ACTI D71A

دوربین مدار بسته دام وندال 1مگاپیکسل به همراه لنز2.93mm

دوربین مدار بسته ACTI E52

دوربین مدار بسته دام1مگاپیکسل به همراه لنز3.6mm

دوربین مدار بسته ACTI E61

دوربین مدار بسته دام وندال1مگاپیکسل به همراه لنز12-2.8mm
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner