بازگشت
جستجو

موارد با برچسب 'SpeedDome Camera'

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCP-2120

دوربین مدار بسته آنالوگ 600TVL با لنز3.9 ~ با 46mm

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCP-2250H

دوربین مدار بسته آنالوگ600TVLبا لنز3.6 ~ 91mm

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCP-2430H

دوربین مدار بسته آنالوگ600TVLبا لنز 3.2 ~ 138.5mm

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCP-3120

دوربین مدار بسته آنالوگ 600TVL بالنز3.6 ~ 44.3mm

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCP-3120VH

دوربین مدار بسته آنالوگ 600TVL بالنز3.6 ~ 44.3mm
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner