بازگشت
جستجو

موارد با برچسب 'AXIS IP Camera'

دوربین مدار بسته اکسیز 214 PTZ

دوربین مدار بسته گردان با رزولوشن D1 بازوم18برابر اپتیکال

دوربین مدار بسته اکسیز M1004-W

دوربین مدار بسته کیوب 1 مگاپیکسل با لنز 2.8mm

دوربین مدار بسته اکسیز M1013

دوربین مدار بسته کیوب بارزولوشن 800x600بالنز 2.8mm

دوربین مدار بسته اکسیز M1014

دوربین مدار بسته کیوب 1 مگاپیکسل با لنز 2.8mm

دوربین مدار بسته اکسیز M1025

دوربین مدار بسته کیوب 2 مگاپیکسل با لنز 3.6mm

دوربین مدار بسته اکسیز M1034-W

دوربین مدار بسته کیوب 1 مگاپیکسل با لنز 2.8mm

دوربین مدار بسته اکسیز M1054

دوربین مدار بسته کیوب 1 مگاپیکسل با لنز 2.8mm

دوربین مدار بسته اکسیز M1113

دوربین مدار بسته باکس بارزولوشن640x480بالنز2.9mm-8.2

دوربین مدار بسته اکسیز M1113-E

دوربین مدار بسته باکس بارزولوشن640x480بالنز2.9mm-8.2

دوربین مدار بسته اکسیز M1114

دوربین مدار بسته باکس بارزولوشن640x480بالنز2.8mm-8

دوربین مدار بسته اکسیز M1114-E

دوربین مدار بسته باکس بارزولوشن640x480بالنز2.8mm-8

دوربین مدار بسته اکسیز M1124

دوربین مدار بسته باکس بارزولوشن1مگاپیکسل بالنز3mm-10.5
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner