بازگشت
جستجو

موارد با برچسب 'Dahua'

دوربین مدار بسته داهوا مدلHDW4300S

دوربین مدار بسته داهوا دام 3 مگاپیکسل با لنز فیکس

دوربین مدار بسته داهوا مدلHFW1200S

دوربین مدار بسته داهوا تحت شبکه 2 مگاپیکسل با لنز فیکس

دوربین مدار بسته داهوا مدلHFW4300S

دوربین مدار بسته داهوا تحت شبکه 3 مگاپیکسل با لنز فیکس

دوربین مدار بسته داهوا مدلIPC-HDBW1200E

دوربین مدار بسته داهوا تحت شبکه 2 مگاپیکسل با لنز فیکس ضد آب و ضد ضربه

دوربین مدار بسته داهوا مدلIPC-HDBW2200R-Z

دوربین مدار بسته داهوا تحت شبکه 2 مگاپیکسل با لنز متغییر ضد آب و ضد ضربه

دوربین مدار بسته داهوا مدلIPC-HDBW2300R-Z- دوربین - camera-دوربین مداربسته-دوربین مدار بسته - داهوا

دوربین مدار بسته داهوا تحت شبکه 3 مگاپیکسل با لنز متغییر ضد آب و ضد ضربه

دوربین مدار بسته داهوا مدلIPC-HDBW4421E

دوربین مدار بسته داهوا تحت شبکه 4 مگاپیکسل با لنز ثابت ضد آب و ضد ضربه

دوربین مدار بسته داهوا مدلIPC-HDBW5421E-Z

دوربین مدار بسته داهوا تحت شبکه 4 مگاپیکسل با لنز ثابت ضد آب و ضد ضربه

دوربین مدار بسته داهوا مدلIPC-HFW2200R-Z

دوربین مدار بسته داهوا تحت شبکه 2 مگاپیکسل با لنز متغیر ضد آب و ضد ضربه

دوربین مدار بسته داهوا مدلIPC-HFW2300R-Z

دوربین مدار بسته داهوا تحت شبکه 3 مگاپیکسل با لنز متغیر ضد آب و ضد ضربه

رکوردرتحت شبکه داهوا 1104H

رکوردر 4 کانال تحت شبکه

رکوردرتحت شبکه داهوا 4108

رکوردر 8 کانال تحت شبکه
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner