بازگشت
جستجو

موارد با برچسب 'camera'

دوربین مدار بسته اکسیز M3006-V

دوربین مدار بسته دام 3 مگاپیکسل با لنز 1.6mm

دوربین مدار بسته اکسیز M3007-P

دوربین مدار بسته 5 مگاپیکسل FishEye به همراه لنز 1.3mm

دوربین مداربسته شانی مدل NZC-WD3018TB

دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل

دوربین مداربسته شانی مدل SNC-225X

دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل

دوربین مداربسته شانی مدل SNC-L214M

دوربین مداربسته 1 مگاپیکسل

دوربین مداربسته شانی مدل SNC-L224M

دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل

دوربین مداربسته شانی مدل SNC-L226MX

دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل

دوربین مداربسته شانی مدل SNC-WD2131MSA

دوربین مداربسته 1.3 مگاپیکسل

دوربین مداربسته شانی مدل SNC-WD2132

دوربین مداربسته 1.3 مگاپیکسل

دوربین مداربسته شانی مدل SNC-WD2133MSA

دوربین مداربسته 1.3 مگاپیکسل

دوربین مداربسته شانی مدل SNC-WD2201M

دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل

دوربین مداربسته شانی مدل SNC-WD22025

دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner