بازگشت
جستجو

موارد با برچسب 'سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد'

مناقصه تولید سیستم های هوشمند آنالیز تصاویر

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد

مناقصه خرید و نصب کابینت نگهداری تجهیزات

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner