بازگشت
جستجو

موارد با برچسب 'شرکت کنترل ترافیک تهران وابسته به شهرداری تهران'

مناقصه اجرای عملیات الکتریکال تجهیزات ترافیکی و تاسیسات برقی و...

شرکت کنترل ترافیک تهران وابسته به شهرداری تهران

مناقصه تامین تجهیزات دوربین های نظارت تصویری و تجهیزات مربوطه

شرکت کنترل ترافیک تهران وابسته به شهرداری تهران

مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم دوربین مداربسته

شرکت کنترل ترافیک تهران (شهرداری تهران)
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner