بازگشت
جستجو

موارد با برچسب 'NVR'

رکوردر اکتی ACTi ENR-1000

رکوردر تحت شبکه مارک اکتی 4 کانال

رکوردر اکتی ACTi ENR-1100

رکوردر تحت شبکه مارک اکتی 9 کانال

رکوردر اکتی ACTi ENR-2000

رکوردر تحت شبکه مارک اکتی 16 کانال

رکوردر اکتی ACTi GNR-3000

رکوردر تحت شبکه مارک اکتی 64 کانال

رکوردر تایندی TC-2800AN-R16-S4

رکوردر تحت شبکه 16 کانال

رکوردر تایندی TC-2800AN-R8-S2

رکوردر تحت شبکه 8 کانال

رکوردر سامسونگ SRN-472S

رکوردر تحت شبکه 4 کانال دارای 4 پورت سوییچ PoE

رکوردر سامسونگ مدل SRN-1000

رکوردر تحت شبکه سامسونگ 64 کانال

رکوردر سامسونگ مدل SRN-1670D

رکوردر تحت شبکه سامسونگ 16 کانال

رکوردر سامسونگ مدل SRN-4000

رکوردر تحت شبکه سامسونگ 64 کانال

رکوردر لیبه مدل LN-1080P-16TI

رکوردر دیجیتال 16 کانال مارک لییه - ONVIF

رکوردر لیبه مدل LN-1080P-32TI

رکوردر دیجیتال 32 کانال مارک لییه - ONVIF
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner