بازگشت
جستجو

شرکت تولیدی سیم و کابل سهند

توضیحات

واحد نمونه استاندارد استان تهران سال 1393

مشخصات
استان تهران
تلفن 02133925301-2
فکس 02133950231-2
آدرس خیابان ناصر خسرو، جنب دارالفنون، پلاک 244
وب سایت نامشخص
ایمیل نامشخص
مدیر عامل نامشخص
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner