بازگشت
جستجو

مناقصه تامین تجهیزات وتعمیر چراغهای راهنمایی و دوربین ترافیکی و...

شهرداری اسلامشهر
توضیحات
شهرداری اسلامشهر واقع در استان تهران در نظر دارد جهت تامین تجهیزات وتعمیر چراغهای راهنمایی و دوربین ترافیکی اقدام نماید.

مشخصات
تاریخ انتشار 1395/04/19
مناقصه گزار شهرداری اسلامشهر
تلفن نامشخص
فکس نامشخص
سایت نامشخص
مهلت دریافت 1395/04/28
مهلت ارسال ارسال پیشنهادات حداکثر تا ده روز پس از چاپ نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات 1395/04/29
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner