بازگشت
جستجو

مناقصه نگهداری و پشتیبانی تجهیزات مرکز مدیریت راهها و دوربین های نظارت تصویری

اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی
توضیحات
اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی در نظر دارد جهت نگهداری و پشتیبانی تجهیزات مرکز مدیریت راهها و دوربین های نظارت تصویری و متعلقات آن اقدام نماید.

مشخصات
تاریخ انتشار 1395/04/19
مناقصه گزار اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی
تلفن نامشخص
فکس نامشخص
سایت www.iets.mporg.ir
مهلت دریافت 1395/05/27 الی 1395/06/01
مهلت ارسال 1395/06/02 الی 1395/06/07
تاریخ بازگشایی پاکات 1395/06/08 ساعت 11
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner