بازگشت
جستجو

مناقصه خرید و نصب و راه اندازی دوربین های نظارت تصویری جاده ای

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
توضیحات
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای واقع در استان تهران در نظر دارد جهت خرید و نصب و راه اندازی دوربین های نظارت تصویری جاده ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید.

مشخصات
تولید کننده 1395/04/19
مناقصه گزار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
تلفن 84491198 - مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
فکس نامشخص
سایت iets.mporg.ir setadiran.ir
مهلت دریافت تاریخ انتشار در سامانه 95/4/22- دریافت ساعت 13 مورخ 1395/04/30
مهلت ارسال ساعت 13 مورخ 1395/05/10
تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 14 مورخ 1395/05/10
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner