بازگشت
جستجو

مناقصه واگداری انجام مطالعات مهندسی مراحل اول و دوم سیستم اطفا حریق بنادر کوچک

سازمان بنادر و دریانوردی
توضیحات
سازمان بنادر و دریانوردی واقع در استان های تهران و هرمزگان دز نظر دارد جهت مطالعات مهندسی مراحل اول و دوم سیستم اطفا حریق بنادر کوچک اقدام نماید.

مشخصات
تاریخ انتشار 1395/04/21
مناقصه گزار سازمان بنادر و دریانوردی
تلفن 84932313
فکس 88788451
سایت iets.mporg.ir
مهلت دریافت پایان وقت اداری مورخ 1395/05/02
مهلت ارسال تا ساعت 16 مورخ 1395/05/12
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner