بازگشت
جستجو

مناقصه واگداری نگهداری و تعمیر سیستم های اعلام و اطفا حریق

بانک اقتصاد نوین
توضیحات
بانک اقتصاد نوین واقع در استان تهران در نظر دارد جهت نگهداری و تعمیر سیستم های اعلام و اطفاء حریق FM200 و آیروسل پایروژن بانک اقدام نماید.

مشخصات
تاریخ انتشار 1395/04/26
مناقصه گزار بانک اقتصاد نوین
تلفن 82330000 داخلی 1163
فکس نامشخص
سایت www.enbank.ir
مهلت دریافت از ساعت 8 صبح مورخ 1395/4/27 تا پایان وقت ادرای 1395/04/3
مهلت ارسال تا پایان وقت اداری 1395/05/09
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner