بازگشت
جستجو

مناقصه خرید تجهیزات سیستم اطفا حریق

شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان)
توضیحات
شرکت پالایش نفت تهران واقع در استان تهران در نظر دارد جهت خرید سه قلم کالا شامل 16 عدد تجهیزات سیستم اطفا حریق مربوط به sub 2c - 140liter cylinder with 775 kg HFC-125 - pneumatic discharge valve & assembly اقدام نماید.

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner