بازگشت
جستجو

مناقصه واگذاری تجهیزات سیستم اطفا حریق

شرکت پالایش نفت تهران
توضیحات
شرکت پالایش نفت تهران واقع در استان تهران در نظر دارد جهت خرید تجهیزات سیستم اطفا حریق مربوط به SUB 2C و تجهیزات سیستم اطفا حریق مربوط به SUB P اقدام نماید.

مشخصات
تاریخ انتشار 1395/05/30
مناقصه گزار شرکت پالایش نفت تهران
تلفن داخلی 43047-43515
فکس نامشخص
سایت WWW.SHANA.IR
مهلت دریافت نامشخص
مهلت ارسال 1395/06/13
تاریخ بازگشایی پاکات نا مشخص
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner