بازگشت
جستجو

مناقصه واگذاری تهیه و نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق ساختمان جدید مدیریت شبکه بهره برداری

بهره برداری نفت و گاز کارون
توضیحات
بهره برداری نفت و گاز کارون واقع در استان خوزستان در نظر دارد جهت تهیه و نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق ساختمان جدید مدیریت شبکه بهره برداری نفت و گاز کارون اقدام نماید.

مشخصات
تاریخ انتشار 1395/04/30
مناقصه گزار بهره برداری نفت و گاز کارون
تلفن نامشخص
فکس نامشخص
سایت نامشخص
مهلت دریافت دریافت اسناد از مورخ 1395/5/24 لغایت مورخ 1395/06/03
مهلت ارسال ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 15.30 مورخ 1395/06/14
تاریخ بازگشایی پاکات راس ساعت 14.30 مورخ 1395/06/15
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner