بازگشت
جستجو

مناقصه شارژ کپسولهای اطفاء حریق دستی و اتوماتیک نیروگاه

شرکت مدیریت تولید برق کرمان
توضیحات
شرکت مدیریت تولید برق کرمان واقع در استان کرمان در نظر دارد جهت شارژ کپسولهای اطفاء حریق دستی و اتوماتیک نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان اقدام نماید.

مشخصات
تاریخ انتشار 1395/04/30
مناقصه گزار شرکت مدیریت تولید برق کرمان
تلفن 034-32521221-4 داخلی 238 یا 58120355-034
فکس نامشخص
سایت نامشخص
مهلت دریافت وقت اداری از 1395/05/07 تا 1395/05/16
مهلت ارسال تا ساعت 16 مورخ 1395/05/31
تاریخ بازگشایی پاکات 1395/06/01 - ساعت 10 صبح
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner