بازگشت
جستجو

مناقصه واگذاری ترمیم و مقاوم سازی حوضچه جمع آوری و سرریز پمپهای اسید و...

پالایش نفت آبادان
توضیحات
پالایش نفت آبادان واقع در استان خوزستان در نظر دارد جهت ترمیم و مقاوم سازی حوضچه جمع آوری و سرریز پمپهای اسید و تعویض خطوط لوله RO قدیم شرکت پالایش نفت آبادان اقدام نماید.

مشخصات
تاریخ انتشار 1395/05/19
مناقصه گزار پالایش نفت آبادان
تلفن نامشخص
فکس 06153264476
سایت abadan-ref.ir shana.ir iets.mporg.ir tender.bazresi.ir
مهلت دریافت دریافت اسناد 15 روز پس از نشر نوبت دوم
مهلت ارسال 15 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner