بازگشت
جستجو

مناقصه مشاوره و نصب و تعمیر تجهیزات ایمنی و امنیتی

بانک صادرات ایران
توضیحات
بانک صادات ایران در نظر دارد در جهت مشاوره، طراحی، نظارت و نصب و تعمیر تجهیزات ایمنی و امنیتی از قبیل سیستم های اعلام و اطفا حریق اقدام نماید.

مشخصات
تاریخ انتشار 1395/06/06
مناقصه گزار بانک صادرات ایران
تلفن 0263227000
فکس نا مشخص
سایت نا مشخص
مهلت دریافت نا مشخص
مهلت ارسال 1395/06/14
تاریخ بازگشایی پاکات نا مشخص
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner