بازگشت
جستجو

مناقصه نگهداری و شارژ و تست کپسول های اطفا حریق

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
توضیحات
شرکت معدنی وصنعتی گل گهر در نظر دارد جهت راهبری ، سرویس، نگهداری و شارژ و تست کپسول های اطفا حریق، شاولهای معدنی و سیستم اطفا حریق گازی نیمه اتوماتیک اقدام نماید.

مشخصات
تاریخ انتشار 1395/06/06
مناقصه گزار شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
تلفن نا مشخص
فکس نا مشخص
سایت نا مشخص
مهلت دریافت 1395/06/07 الی 1395/06/16
مهلت ارسال 1395/06/27 - ساعت 9 الی 14
تاریخ بازگشایی پاکات نا مشخص
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner