بازگشت
جستجو

مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم حفاظت الکترونیک

برق منطقه ای زنجان
توضیحات

برق منطقه ای زنجان در نظر دارد جهت واگذاری عملیات تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم حفاظت الکترونیک پست 230.63 کیلو ولت قزوین با تضمین مبلغ 160 میلیون ریال و واگذاری عملیات تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم حفاظت الکترونیک پست 230.63 کیلو ولت حسین آباد با تضمین مبلغ 195 میلیون ریال اقدام نماید.

مشخصات
تاریخ انتشار 1395/11/24
مناقصه گزار برق منطقه ای زنجان
تلفن نامشخص
فکس نامشخص
سایت http://www.setadiran.ir/eproc/welcome.do
مهلت دریافت 1395/11/27
مهلت ارسال 1395/12/14
تاریخ بازگشایی پاکات 1395/12/16
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner