بازگشت
جستجو

مناقصه دوربین مداربسته با قابلیت دید در شب

بانک مسکن استان گلستان
توضیحات

بانک مسکن واقع در استان گلستان درنظر دارد استعلام بهاء جهت تامین سیستم مانیتورینگ و دوربین مداربسته قابلیت دید در شب اقدام نماید.

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner