بازگشت
جستجو

مناقصه استعلام بها تامین دوربین

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
توضیحات

سازمان زندانها واقدامات تامینی وتربیتی کشوردر نظر دارد جهت استعلام بها تامین دوربین اقدام نماید.

مشخصات
تاریخ انتشار 1395/11/27
مناقصه گزار سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
تلفن نامشخص
فکس نامشخص
سایت نامشخص
مهلت دریافت نامشخص
مهلت ارسال نامشخص
تاریخ بازگشایی پاکات نامشخص
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner