بازگشت
جستجو

مناقصه استعلام بهاء جهت تامین پایه دوربین دام

بانک توسعه تعاون
توضیحات

بانک توسعه تعاون واقع در استان گلستان در نظر دارد جهت استعلام بهاء نسبت به تامین پایه دوربین دام اقدام نماید.

مشخصات
تاریخ انتشار 1395/11/27
مناقصه گزار بانک توسعه تعاون
تلفن مفیدی نژاد 09112730051
فکس نامشخص
سایت نامشخص
مهلت دریافت نامشخص
مهلت ارسال نامشخص
تاریخ بازگشایی پاکات نامشخص
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner