بازگشت
جستجو

مناقصه نگهداری سیستم ها و تجهیزات ایمنی و اتش نشانی

شرکت گاز استان خراسان رضوی
توضیحات

شرکت گاز استان خراسان رضوی در نظر دارد جهت نگهداری سیستمها و تجهیزات ایمنی و اتش نشانی ساختمانها، بوسنجی و بازدید ایستگاههای گاز در سطح مشهد و نواحی استان اقدام نماید.

مشخصات
تاریخ انتشار 1395/12/10
مناقصه گزار شرکت گاز استان خراسان رضوی
تلفن 37072212
فکس نامشخص
سایت http://www.nigc-khrz.ir
مهلت دریافت 1395/12/16
مهلت ارسال 1395/12/25
تاریخ بازگشایی پاکات نامشخص
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner