بازگشت
جستجو

راهبری ایستگاههای ایمنی و آتش نشانی، تعمیر و بازسازی خودروهای اطفاء

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز
توضیحات
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز جهت راهبری ایستگاههای ایمنی و آتش نشانی، تعمیر و بازسازی خودروهای اطفاء و امور مرتبط با مهندسی بهداشت صنعتی ادارات ایمنی و آتش نشانی مناطق عملیات اقدام می نماید

مشخصات
تاریخ انتشار 1395/12/19
مناقصه گزار شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز
تلفن 32138396-32138473-071
فکس 32314241-071
سایت http://www.szogpc.com/
مهلت دریافت دریافت و ثبت نام بلافاصله پس از چاپ آگهی نوبت اول و حداکثر سه روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم
مهلت ارسال تحویل مدارک حداکثر تا 14 روز پس از انتشار اگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات تاریخ بازگشایی پاکات حداکثر ظرف ده روز از تاریخ صورتجلسه قبل از پیشنهاد
برچسب ها
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner